Pritisnite dugme

digitalni regulator temperature sa tradicionalnim tipkama tipke za pritiskanje; Dugme na digitalnim termostatima nudi višestruke operacije: pritisnite i otpustite, pritisnite i držite, višestruke kombinacije dugmadi, čine da komplikovani program postane rukovanje preko nekoliko tastera.