Дарах товчлуур

уламжлалт хэвлэлийн төрлийн товчлуур бүхий тоон температур хянагч; Дижитал термостат дээрх товчлуур нь хэд хэдэн үйлдлийг санал болгодог: дарж, суллаж, удаан дарж, олон товчлуурын хослол, нарийн төвөгтэй програмыг хэдхэн товчлуураар ажиллуулах боломжтой болгодог.