Урьдчилан утастай температур хянагч

Температур хянагчийн гаралтын цэг гэж нэрлэгддэг температурыг хянах функцтэй дижитал цахилгаан тууз. Тэдгээр нь урьдчилан утастай, залгаад тоглох, ; тэд урьдчилан тогтоосон параметрүүд болон шуурхай мэдрэгчийн температурын дагуу цахилгааныг ухаалгаар асааж, таслах болно; мөлхөгчдийн амьдрах орон зай/аквариумын температур, чийгшил, гэрлийн зохицуулалтад тохирсон.