کنترل کننده دما از قبل سیمی

نوارهای برق دیجیتال با عملکرد کنترل دما، همچنین به نام خروجی کنترل دما. آنها از قبل سیم کشی شده، plug-and-play، ; آنها برق را به طور هوشمند با توجه به پارامترهای از پیش تعیین شده و دمای سنسور فوری روشن و قطع می کنند. مناسب خزندگان در فضا/آکواریوم دما و رطوبت و تنظیم نور.