Предварително окабелен регулатор на температурата

Цифрови разклонители с функция за контрол на температурата, наричани също Temperature Controller Outlet. Те са предварително окабелени, plug-and-play, ; те ще включват и изключват електричеството интелигентно според предварително зададените параметри и незабавна температура на сензора; отговарят на животите на влечугите пространство/аквариум, температура и влажност и регулиране на светлината.