температурен монитор и аларма

Цифровите температурни контролери на тази страница могат да реализират както целта за наблюдение на температурата, така и функцията за контролиране, има 3 стойности в опцията за работен режим, може да се използва за управление на хладилно устройство (като компресор), отоплителен модул или алармени изходи.