เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและสัญญาณเตือน

ตัวควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลในหน้านี้สามารถตอบสนองทั้งวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบอุณหภูมิและฟังก์ชั่นการควบคุม โดยมี 3 ค่าในตัวเลือกโหมดการทำงาน สามารถใช้เพื่อควบคุมอุปกรณ์ทำความเย็น (เช่นคอมเพรสเซอร์) ชุดทำความร้อน หรือเอาต์พุตแจ้งเตือน