เครื่องควบคุมอุณหภูมิและแสง

ตู้แช่แข็งหลายตู้มีไฟอยู่ข้างใน เราบูรณาการสวิตช์ควบคุมไฟเข้ากับตัวควบคุมอุณหภูมิอย่างสร้างสรรค์ คอนโทรลเลอร์ชนิดใหม่นี้ช่วยประหยัดพื้นที่และทำให้ช่องแช่แข็งมีลักษณะเป็นระเบียบมากขึ้น เหมาะสำหรับถังเก็บความเย็นและตู้เดลี่