เครื่องวัดอุณหภูมิแผง LED

เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลพร้อมแผงไฟ LED แบบอักษรดิจิตอลสีแดงสว่างสูง เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ปรับไฟอัตโนมัติ 90 ถึง 250 โวลต์