دماسنج پنل LED

دماسنج های دیجیتال با پنل LED، فونت دیجیتال قرمز روشن، مناسب مصارف صنعتی و تجاری، 90 تا 250 ولت با قابلیت تطبیق خودکار.