USB Temperature Data Logger

China Haswill Electronics عمده فروشی دیتا لاگرهای USB درجه حرارت برای ثبت دما و رطوبت، با اندازه کوچک، قابل حمل آسان، رکوردهای ظرفیت 48000 برای بیش از 33 روز، قابل استفاده مجدد پس از پاک کردن تمام داده ها.

هنگامی که واحد دیتالاگر Haswill را در رایانه قرار دادید، دو راه برای خواندن داده ها دارید:

  • فقط دیسک را باز کنید و TXT، جدول داده CSV، گزارش PDF با نمودار منحنی نگاشت دما را پیدا خواهید کرد.
  • نرم افزار تخصصی ارائه شده را اجرا کنید؛ می توانید داده ها و گزارش ها را پیدا کنید و پارامترهای لاگر را پیکربندی کنید.