ترموستات دو منطقه ای

ترموستات دیجیتال در اینجا دو رله را برای اتصال دو یخچال برای تامین اتاق‌های دمای دوتایی ارائه می‌کند، اما با دمای هدف فردی، کاربرد رایج آن است.

یک کابینت سردخانه دمای سرد را در حدود 4 درجه سانتیگراد نگه می دارد.
دیگری اتاق انجماد است که دمای آن به 18- درجه یا کمتر می رسد.

اگر به یک کنترل کننده دما با رله دوگانه نیاز دارید، اما به یک کنترل کننده یخچال دوگانه نیاز ندارید، لطفاً مراجعه کنید اینجا برای ترموستات های تبرید بیشتر