کنترل کننده دما و نور

بسیاری از فریزرها چراغ هایی در داخل دارند. ما به طور خلاقانه سوئیچ کنترل نور را با کنترل کننده دما یکپارچه کردیم. این نوع جدید از کنترلر باعث صرفه جویی در فضا می شود و ظاهر فریزر را مرتب تر می کند. مناسب برای سطل های سردخانه و کابینت های اغذیه فروشی.