دماسنج دیجیتال

Haswill Electronics دماسنج های دیجیتالی را برای فروش از چین ارائه می دهد، دماسنج ها/سنج های دما در این صفحه از سنسور NTC استفاده می کنند.