مانیتور دما و زنگ هشدار

کنترل‌کننده‌های دیجیتال دما در این صفحه می‌توانند هم هدف نظارت و هم عملکرد کنترل دما را درک کنند، در گزینه حالت کار 3 مقدار وجود دارد، می‌توان از آن برای کنترل دستگاه تبرید (مانند کمپرسور)، واحد گرمایش یا خروجی‌های هشدار استفاده کرد.