Хоёр бүсийн термостат

Энд байгаа дижитал термостат нь хос температуртай өрөөнүүдийг нийлүүлэх хоёр хөргөгчийг холбох хоёр реле санал болгодог боловч бие даасан температуртай, нийтлэг хэрэглээ юм.

нэг хөргөлтийн шүүгээ нь хүйтэн температурыг 4 ℃ орчим байлгадаг;
Өөр нэг нь хөлдөөх өрөө, температур нь -18 градус ба түүнээс доош.

Хэрэв танд давхар релетэй температур хянагч хэрэгтэй ч давхар хөргөгч биш бол зочилно уу энд илүү хөргөлтийн термостатын хувьд.