Pre-ožičeni regulator temperature

Digitalne utičnice s funkcijom kontrole temperature, također nazvane Temperature Controller Outlet. Oni su prethodno ožičeni, plug-and-play, ; oni će pametno uključiti i isključiti električnu energiju u skladu sa unapred podešenim parametrima i trenutnom temperaturom senzora; odgovara temperaturi i vlažnosti i regulaciji svetlosti u prostoru/akvarijumu za život gmizavaca.