בקר טמפרטורה מחווט מראש

פסי חשמל דיגיטליים עם פונקציית בקרת טמפרטורה, הנקראת גם שקע בקר טמפרטורה. הם מחווטים מראש, הכנס-הפעל, ; הם יפעילו וינתקו את החשמל בצורה חכמה לפי הפרמטרים שנקבעו מראש וטמפרטורת החיישן המיידי; להתאים את חיי הזוחל לחלל/טמפרטורת האקווריום ולחות וויסות האור.