יֶדַע

קטגוריה זו מציגה את הידע הקשור להתקני טמפרטורה, כגון