білім

бұл категория температуралық құрылғыларға қатысты білімді көрсетеді, мысалы