znalost

tato kategorie ukazuje znalosti související s teplotními zařízeními, jako jsou např