wiedza, umiejętności

ta kategoria przedstawia wiedzę związaną z urządzeniami temperaturowymi, takimi jak np