monitor temperatury i alarm

Cyfrowe regulatory temperatury na tej stronie mogą realizować zarówno funkcję monitorowania temperatury, jak i funkcję kontrolną. W opcji trybu pracy dostępne są 3 wartości. Można ich używać do sterowania urządzeniem chłodniczym (takim jak sprężarka), urządzeniem grzewczym lub wyjściami alarmowymi.