regulator temperature histereze zadane vrijednosti

Digitalni regulatori temperature sa opcijama zadane vrijednosti i histereze za određivanje ciljnog temperaturnog raspona, ovo je klasičan plan, ali ga početnici često pogrešno razumiju, posjetite ovu stranicu da naučite kako to radi korak po korak.