ตัวควบคุมอุณหภูมิฮิสเทรีซิสที่ตั้งไว้

ตัวควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลพร้อมตัวเลือกการตั้งค่าและฮิสเทรีซิสเพื่อกำหนดช่วงอุณหภูมิเป้าหมาย นี่เป็นแผนคลาสสิกแต่มักเข้าใจผิดโดยผู้เริ่มต้น ไปที่ หน้านี้ เพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานทีละขั้นตอน