тогтоосон цэгийн гистерезис температур хянагч

Зорилтот температурын хүрээг тодорхойлох тогтоосон цэг ба гистерезисийн сонголт бүхий дижитал температур хянагч нь сонгодог төлөвлөгөө боловч эхлэгчдэд ихэвчлэн буруу ойлгогддог. энэ хуудас хэрхэн ажилладаг талаар алхам алхмаар сурах.