ตัวควบคุมอุณหภูมิขีดจำกัดสูงต่ำสูง

ตัวควบคุมอุณหภูมิที่มีจุดจำกัดสูงและต่ำเพื่อกำหนดอุณหภูมิเริ่มต้นและหยุดโหลด