ตัวควบคุมอุณหภูมิขีด จำกัด สูงต่ำ

ตัวควบคุมอุณหภูมิที่มีจุดจำกัดสูงและต่ำเพื่อกำหนดอุณหภูมิเริ่มต้นและหยุดโหลด