เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ

Haswill นำเสนอเครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิแบบดิจิตอลและเครื่องบันทึกความชื้นสำหรับวัตถุประสงค์ในห่วงโซ่ความเย็นแก่ผู้ซื้อทั่วโลกจากประเทศจีน โดยครอบคลุมถึง:

เหมาะสมกับสถานการณ์และระยะการใช้งาน: การทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์, การผลิตทางอุตสาหกรรมยา, การวิจัยและพัฒนายา, ห่วงโซ่การขนส่งในห้องเย็น, ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารทางการเกษตรและอาหาร HACCP

โดยทั่วไปสำหรับการขนส่งวัคซีน เรือนกระจกทางการเกษตร ผลไม้ โกดังผักสด อาหารทะเล อุณหภูมิน้ำเย็น ห้องเซิร์ฟเวอร์ และการตรวจติดตามน้ำใต้ดิน