регулатор на висока ниска граница на температурата

температурни контролери с висока и ниска гранична точка за определяне на температурата при стартиране и спиране на натоварването