hoge lage limiet temperatuurregelaar

temperatuurregelaars met het hoge en lage limietpunt om de start- en stoptemperatuur van de belasting te bepalen;