בקר טמפרטורה גבול נמוך גבוה

בקרי טמפרטורה עם נקודת הגבול הגבוהה והנמוכה כדי לקבוע את טמפרטורת ההתחלה והעצירה של העומס