regulator temperatury dolnego limitu wysokiej temperatury,

regulatory temperatury z górnym i dolnym punktem limitu do określania temperatury początkowej i końcowej obciążenia;