تاخیر زنگ هشدار - بدون

کنترل کننده های دیجیتال دما در این صفحه بدون گزینه Alarm Delay اکثر کنترل‌کننده‌ها عملکرد هشداردهنده‌ای دارند، هنگامی که دمای اتاق از محدوده دمای هدف فراتر رفت، فریاد می‌زند تا به کاربران یادآوری کند که در اتاق فریزر چه اتفاقی می‌افتد.