นาฬิกาปลุกล่าช้า - ไม่มี

ตัวควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลในหน้านี้โดยไม่มี ตัวเลือกการหน่วงเวลาปลุก ตัวควบคุมส่วนใหญ่มีฟังก์ชันที่น่าตกใจ มันจะกรีดร้องเมื่ออุณหภูมิห้องเกินช่วงอุณหภูมิเป้าหมาย เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องแช่แข็ง