Сэрүүлгийн саатал - Үгүй

Энэ хуудсан дээрх дижитал температур хянагч ямар ч Сэрүүлгийн саатлын сонголт. Ихэнх хянагчдад түгшүүр төрүүлэх функц байдаг бөгөөд өрөөний температур зорилтот температурын хязгаараас хэтэрсэн тохиолдолд энэ нь хэрэглэгчдэд хөлдөөх өрөөнд юу болж байгааг шалгахыг сануулахын тулд хашгирах болно.