עיכוב אזעקה - ללא

בקרי טמפרטורה דיגיטליים בדף זה ללא אפשרות השהיית אזעקה. לרוב הבקרים קיימים פונקציה מדאיגה, היא תצעק ברגע שטמפרטורת החדר תעלה על טווח טמפרטורת היעד כדי להזכיר למשתמשים לבדוק מה קורה בחדר ההקפאה.