دستگیره چرخشی

استفاده از ترموستات های دیجیتال با دستگیره چرخشی آسان است و سریعتر جابجا می شوند، کنترل کننده های دمای دستگیره چرخشی سنتی با انواع تنظیمات ذخیره سازی برودتی مناسب هستند.