ترموستات های پانل فشرده

ترموستات های پانل جمع و جور به طور گسترده در کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار گرفتند، آنها می توانند کمپرسور، بخاری، یخ زدا، فن و دستگاه هشدار دهنده خارجی را کنترل کنند.

عوامل کنترل کننده دما، زمان، فشار هوا و غیره را شامل می شود.

چگونه یک ترموستات پانل فشرده مناسب انتخاب کنیم؟