непрограмируем термостат

Непрограмируемият термостат е лесен за работа, обикновено с целева температура и фиксиран хистерезис.