програмчлах боломжгүй термостат

Програмчлагдаагүй термостат нь ажиллахад хялбар бөгөөд ихэвчлэн зорилтот температур, тогтмол гистерезистэй байдаг.