neprogramabilni termostat

Neprogramabilni termostat je jednostavan za rukovanje, obično sa ciljnom temperaturom i fiksnom histerezom.