neprogramovatelný termostat

Neprogramovatelný termostat se snadno ovládá, obvykle s cílovou teplotou a pevnou hysterezí.