bộ điều nhiệt không lập trình được

Bộ điều nhiệt không lập trình dễ vận hành, thường có nhiệt độ mục tiêu và độ trễ cố định.