Bộ điều nhiệt hai vùng

Bộ điều nhiệt kỹ thuật số ở đây cung cấp hai rơ le để kết nối hai tủ lạnh để cung cấp cho các phòng nhiệt độ kép nhưng với nhiệt độ mục tiêu riêng lẻ, ứng dụng phổ biến là.

một tủ lạnh giữ nhiệt độ lạnh khoảng 4 ℃;
khác là phòng đông lạnh, nhiệt độ thấp đến -18 độ hoặc thấp hơn.

Nếu bạn cần bộ điều khiển nhiệt độ với rơ le kép nhưng không phải bộ điều khiển tủ lạnh kép, vui lòng truy cập đây để có thêm bộ điều nhiệt làm lạnh.