bilim

bu turkumda harorat qurilmalari bilan bog'liq bilimlarni ko'rsatadi, masalan