copykey

Uživatelé nemusí konfigurovat desítky stejných digitálních termostatů opakovaným stisknutím tlačítka, vstupní port Mini USB umožňuje hromadný přenos dat pomocí kopírovacího klíče / U-Disk,