хуулбарлах түлхүүр

Хэрэглэгчид товчлуурыг дахин дахин дарж олон арван дижитал термостатыг тохируулах шаардлагагүй, Mini USB оролтын порт нь хуулбарлах товчлуур / U-дискээр өгөгдлийг бөөнөөр нь дамжуулах боломжтой болгодог.