sistem za praćenje temperature sa eksternim senzorom