система за следене на температурата с външен сензор