Вътрешен термометър

Тези цифрови термометри с двойни термистори, един сензор вътрешен може да следи стайната температура, друга сонда отвън с удължен проводник за откриване на външната температура,